SHML Diploma in Hotel Operations Management

หลักสูตรการเรียนได้ถูกออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการมุ่งเน้นการเรียนที่รวดเร็วเพื่อที่จะเป็นบันไดเบิกทางในการทำงานครั้งแรก หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้ที่อัดแน่นด้านการโรงแรมที่ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม เช่นการติดต่อสื่อสารกับแขก, การควบคุมดูแล, ทฤษฎีในการจัดการและการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่สมัย ถึงแม้ว่าหลักสูตรนี้จะจัดมาไว้สำหรับนักเรียนเพื่อที่จะใช้ดำเนินงานในโรงแรมและรีสอร์ทหรู แต่การเน้นเฉพาะด้านก็สามารถที่จะจัดให้ได้สำหรับผู้ที่ต้องการจะทำงานโรงแรมที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง, องค์การด้านการจัดการ, ธุรกิจร้านอาหาร, หรือสำหรับนักเรียนที่ปรารถนาที่จะมีนำไปใช้ในการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มในรูปแบบของตนเอง ด้วยการเรียนหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนสามารถที่จะเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรอนุปริญญาต่อเนื่องเพื่อปริญญาตรีในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมได้ด้วย

หลักสูตรอนุปริญญาด้านธุรกิจโรงแรมของ SHML
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4
การดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม และวิชาที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 18 สัปดาห์ ฝึกงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือที่ประเทศอื่นๆ 3 – 5 เดือน การปฎิบัตการและการจัดการด้านการโรงแรม 18 สัปดาห์ ฝึกงานในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หรือที่ประเทศอื่นๆ 3 – 5 เดือน
รุ่น: สิงหาคม และ มีนาคม
ระยะเวลา: 2 ปี (4 ภาคเรียน)
การเรียนการสอน: 2 ภาคเรียน จำนวนสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคเรียน: 18 สัปดาห์
การฝึกงาน: 2 ครั้ง (5-6 เดือน)
อายุ: ขั้นต่ำ 18 ปี
วุฒิการศึกษา: ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
คะแนนระดับภาษาอังกฤษ: IELTS 5, TOFEL 500
บันทึกความเข้าใจ (MOU): University of Gloucestershire, Cheltenham ประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนแรก: หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรในการเตรียมพร้อมนักเรียนในการสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาต่อเนื่องปริญญาตรีในด้านการจัดการธุรกิจโรงแรมโดยการเรียนภาคเรียนที่ 3 เพิ่มเติมในหลักสูตรอนุปริญญาต่อเนื่องปริญญาตรีและต้องฝึกงานเพิ่มอีก 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 และการรับรองวุฒิการศึกษา: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนในการจัดการด้านการเรียนการสอนของ SHML ในการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาตร์ (เกียรตินิยม) ที่ University of Gloucestershire, Cheltenham ณ ประเทศอังกฤษ

หลักสูตรการศึกษา: ภาคเรียนที่ 1

การบริการด้านอาหาร

นักเรียนจะได้รู้จักหลักสำคัญของการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการวางรูปแบบ, บรรยากาศ, เมนูอาหาร และการบริการจะถูกประเมินจากประสบการณ์โดยรวมของลูกค้า นักเรียนจะได้รับการสอนถึงการให้บริการที่หลากหลายรูปแบบซึ่งจะต้องสัมพันธ์กันกับรูปแบบการให้บริการที่ได้จัดวางไว้แล้วด้วย วิชาต่างๆด้านล่างนี้เป็นวิชาที่รวมอยู่ในการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีการจำลองการติดต่อปฎิสัมพันธ์กันซึ่งจะเกิดขึ้นปกติในสายงานของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทนานาชาติ

แผนกบริการ
เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: ความสำคัญของมื้ออาหารและประสบการณ์การของการทานอาหารในด้านงานบริการด้านอาหาร เช่น การให้บริการภายในห้องพักในส่วนของการเป็นองค์กร, การจัดเตรียม, รูปแบบของแผนก, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทั่วไปและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน, การจัดโต๊ะและรูปแบบหลักๆของการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม, การให้บริการด้านอาหารและดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วยความปลอดภัยและความสุภาพเป็นกันเอง, การใช้อุปกรณ์และเทคนิคการประเมินผลและบรรทัดฐานในการดูแลการให้บริการด้านอาหาร ด้านสุขอนามัย, สุขภาพและเรื่องความปลอดภัย (HACCP) และด้านกฎหมาย

แผนกจัดเลี้ยง
เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: การผสมผสานของงานเลี้ยง, ลักษณะรูปแบบและความต้องการของงานแต่ละงาน, การจัดลำดับแผนภาพบุคคลของงานจัดเลี้ยง, ความสัมพันธ์ในการดำเนินงานกับฝ่ายผลิตและแผนกล้างจาน, การผสมผสานของเมนูที่ใช้ในงานจัดเลี้ยง, การเตรียมจัดงานเลี้ยงที่แตกต่างหลากหลายรูปแบบ, การส่งมอบงานบริการ, สุขอนามัยและความปลอดภัย, ขั้นตอนหลังจากงานเลี้ยงเลิกแล้ว

การบริการด้านไวน์และบาร์
เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/วิเคราะห์/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: ตลาดเครื่องดื่มและการจำแนกเครื่องดื่มโดยแบ่งตามชนิดและระดับแอลกอฮอล์ที่มีผลต่อบรรจุภัณฑ์, รายการเครื่องดื่ม, ปริมาณมาตรฐาน, แก้ว, รูปแบบการให้บริการ; ลักษณะเฉพาะของเครื่องดื่มแต่ละชนิดที่มีผลต่อรสชาติอาหาร; ขั้นตอนทั่วไปในการผลิตไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆ; ขั้นตอนมาตรฐานในการเก็บรักษาเครื่องดื่ม; ขั้นตอนมาตรฐานในการให้บริการไวน์และเครื่องดื่มแก่ลูกค้าเมื่ออยู่ในห้องอาหารและบาร์; การจัดเตรียมและให้บริการเครื่องดื่มแบบผสม (ค็อกเทล); เทคนิคในการจัดการด้านบาร์; กฎระเบียบและจริยธรรมในอุตสหกรรมเครื่องดื่ม

การขายและการตลาดด้านอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: ข้อมูลลูกค้าและความคาดหวังทั่วไปของแผนกต่างๆ; การผสมผสานของการใช้เครื่องมือช่วยในการขาย; การวางแผนเมนูอาหาร, รายการไวน์, รายการเครื่องดื่ม; แนวคิดด้านการตลาด; แนวคิดในการโฆษณาแผนก; แนวการประชาสัมพันธ์ด้านอาหารและเครื่องดื่ม; การรวบรวมข้อมูลจากรายงานการดำเนินงานขาย เช่นด้านความนิยมและข้อคิดเห็นของแขก

การดูแลทรัพยากรบุคคลด้านอาหารและเครื่องดื่ม

นักเรียนจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: บริบทของอุตสาหกรรมการให้บริการ; ปฏิสัมพันธ์ในการทำงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ระดับขั้นและการสื่อสาร; คุณสมบัติและรายละเอียดของเนื้องานของด้านอาหารและเครื่องดื่ม; การแปลข้อมูล; ความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ความชำนาญและทัศนคติ; ด้านผลิตผล เช่นการประเมินผลงาน

งานบัญชี/การควบคุมตันทุนด้านอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: การบัญชีและความสัมพันธ์ของการดำเนินงานระหว่างแผนกด้านอาหารและเครื่องดื่ม; หน้าที่ของผู้ควบคุมดูแลงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม; การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับวงจรของอาหารและเครื่องดื่ม; การคำนวณต้นทุนรายการอาหาร, การตั้งราคา, การออกแบบรายการอาหาร; การตรวจนับเฉลี่ยอาหารและเครื่องดื่ม เช่นต้นทุนเครื่องดื่มและเรื่องอัตราส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม; ต้นทุนแรงงานของแผนก

ทฤษฎีการทำอาหารและศิลปะการทำอาหาร

หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้ที่จำเป็นเพื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานและบริหารแผนกผลิตงาน หลักสูตรนี้ได้จัดไว้อย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนที่ต่างกัน: a) ทฤษฎีการทำอาหาร และ b) ศิลปะการทำอาหาร (ภาคปฏิบัติ)

ส่วนแรก(ภาคทฤษฎี) จะแนะนำนักเรียนสู่สิ่งแวดล้อมในการทำอาหารและสู่แนวคิดพื้นฐานของการสนับสนุนจากแผนกบริการ, มีการใช้พื้นที่ที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในวงจรอาหารและเครื่องดื่ม, วงจรของอาหารและเครื่องดื่มและความสัมพันธ์กับแผนกอื่นๆ, การใช้วัสดุอุปกรณ์ครัวและงานปฏิบัติ, การใช้อุปกรณ์เครื่องครัว; องค์กรในครัว, ความรู้ด้านอาหาร, สุขอนามัยและสารอาหาร, วิทยาศาสตร์กับการทำอาหาร, ISO และกฎหมายที่ควบคุมด้านการทำอาหาร

ส่วนที่สอง(ภาคปฏิบัติ) จะสอนให้นักเรียนเข้าสู่หลักของการทำอาหาร นักเรียนจะได้ฝึกการทำอาหารในห้องครัวของโรงเรียนทั้งเมนูอาหารแบบเฉพาะบุคคลหรือแบบงานเลี้ยง นักเรียนจะได้รู้ถึงหลักและการทำขนมปังและขนมปังหวานในครัวทำขนมที่ขายขนมไปด้วยที่ Lenk

A. ทฤษฎีการทำอาหาร

นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและอธิบายได้ถึงเรื่อง: การจัดพื้นที่ใช้สอยในครัว, รูปแบบ, เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมด/อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน; องค์กรในครัว; วงจรการผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างแผนก; ความรู้ด้านอาหาร ; การวางแผนการทำรายการอาหาร; สุขอนามัยและโภชนาการ; จริยธรรม, กฎหมาย; การจัดการของครัวในรูปแบบเพื่อการค้า

B. ศิลปะการทำอาหาร

นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและนำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: รูปแบบของการรับประทานอาหารที่ดีในแวดล้อมปัจจุบันและสัญญาณความแตกต่างของสิ่งนี้; วิธีการทำอาหารที่หลากหลายและตัวช่วยในการเตรียมอาหาร; น้ำซุปที่ใช้สำหรับทำซ๊อสและซุป; ขั้นตอนการเตรียมทำซุป, ของว่าง, อาหารจานไข่และเส้นพาสต้า, ปลาและอาหารทะเลที่มีเปลือกแข็ง; การเตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก; ขั้นตอนการเตรียมสลัดผัก, ธัญพัชและอาหารประจำชาติ; ขั้นตอนการเตรียมอาหารประเภทเนื้อเสริ์ฟเย็น; ขั้นตอนการเตรียมของจำพวกของหวานและขนมหวาน

การปฎิบัติการและการจัดการด้านงานล้างทำความสะอาด

งานล้างทำความสะอาดถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนภาคการผลิตของด้านอาหารและเครื่องดื่ม, การให้บริการและในเรื่องงานจัดเลี้ยง งานล้างทำความสะอาดช่วยพิทักษ์รักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน, ช่วยจัดหาและมีการได้นำอุปกรณ์พิเศษมาใข้สำหรับการจัดงาน, ช่วยดูแลเครื่องล้างจานและดูแลการล้างหม้อ, ช่วยดูแลรักษาเครื่องเงินและจานชาม, ช่วยดูแลการทำความสะอาดของพื้นที่ที่อยู่เบื้องหลังขององค์กร, ดูแลจัดการด้านสารเคมีและผงซักฟอก

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้และอธิบายได้ถึงเรื่อง: แผนกล้างทำความสะอาดที่อยู่ภายในด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มและด้านการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม; หน้าที่ของการล้างทำความสะอาดกับ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดและเครื่องมือสำหรับการทำงาน; องค์กรในด้านการล้างและทำความสะอาด, หน้าที่ในการทำงาน, มารยาท, การฝึกฝน, การเก็บรักษา, การดูแลปกป้อง, ความสะอาดและควบคุมดูแลเครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน; การทำความสะอาดในพื้นที่ที่ให้งานบริการและพื้นที่ที่ใช้ดำเนินการผลิต; การช่วยเหลือสนับสนุนงานกิจกรรมด้านการจัดเลี้ยง

การปฎิบัติการงานแผนกแม่บ้าน 1

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 2 ขั้นซึ่งจะทำให้นักเรียนเข้าใจและสามารถนำความรู้หลักที่ได้เรียนไปใช้ในการทำงานในแผนกแม่บ้านได้ วิชานี้ครอบคลุมพื้นฐานต่างๆของการใช้สอยพื้นที่และการจัดวางเครื่องมืออุปกรณ์; องค์กรของแผนกแม่บ้านและขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานด้านแม่บ้าน

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้และนำไปใช้ได้ถึงเรื่อง: การทำงานเบื้องต้นของแผนกแม่บ้าน: งานแม่บ้านภายในแผนกห้องพัก; ภาพรวมของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำงาน, วงจรของงานแม่บ้าน, ความสัมพันธ์กับแผนกอื่นๆ, องค์กรแม่บ้าน, งานด้านผ้าและวัสดุอุปกรณ์เช่น สารเคมี, อุปกรณ์ของใช้สำหรับห้องแขก, ขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการในห้องแขก: การทำความสะอาดห้องพัก, การทำเทริ์นดาวน์; ขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

ภาษอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1

วิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแบบ 3 ระดับซึ่งนักเรียนจะสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาด้านการเขียนและพูดภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดูแลจัดการทีมงานและความสัมพันธ์กับแขก

นักเรียนต้องผสมผสานการเรียนแบบ IELTS ใน 5 ทักษะ: ทักษะด้านหลักไวยากรณ์, การทบทวนเรื่องรูปกาลง่ายๆและในประโยคที่ซับซ้อน; ทักษะการใช้คำโดยเน้นที่เนื้อบทความ, การพิเคราะห์, คำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์, รวมถึงการเปรียบเทียบและการใช้งานแบบขั้นกว่า; การใช้คำบุพบท; ทักษะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ ; ทักษะการพูดภาษาอังกฤษซึ่งจะเน้นในด้านปรับปรุงการสื่อสารด้วยวาจาผ่านการนำเสนองานด้วยวาจา ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่มเล็กๆผ่านการฝึกฝนจากการฟังจากบทเรียน; ทักษะการเขียน: การเขียนทั่วไปและแบบมืออาชีพ, การรายงานจากหัวข้อที่เรียนในวิชา, การเขียนรายงาน, บทสรุป

ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจโรงแรม 1

วิชานี้จะทำให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันได้ในระดับพื้นฐานเพื่อที่จะเป็นการช่วยในด้านการฝึกงานของนักเรียนในแวดล้อมที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารกัน

นักเรียนจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันให้ได้ในระดับ 2 หรือเทียบเท่าของ IELTS ในด้านทักษะการฟัง นักเรียนจะต้องทำความเข้าใจ, จดจำและสามารถใช้รูปประโยคการสนทนาซ้ำๆได้; ในด้านทักษะการอ่านนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจและจดจำรูปแบบการเขียนง่ายๆได้และสามารถเขียนประโยคง่ายๆได้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้งานหลักๆของงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft PowerPoint; Point of Sales Technology.

หลักสูตรการศึกษา: ภาคเรียนที่ 2 (การฝึกงาน)

การฝึกงาน (3-5 เดือน) – ภัตตาคาร, ธุรกิจด้านเครื่องดี่ม, และ/หรือธุรกิจด้านการผลิต สำหรับการฝึกงานครั้งแรกนี้ นักเรียนจะได้รับการฝึกในธุรกิจชุมชนแบบเพื่อการค้าจากความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้มาในช่วงการศึกษาในภาคเรียนแรก ประสบการณ์การฝึกงานแรกนี้จะเป็นแบบการทำงานที่อยู่ในแวดล้อมแบบการให้บริการและการผลิต (ร้านอาหาร, บาร์, รูมเซอร์วิส, จัดเลี้ยง, ครัว) นักเรียนจะต้องทำรายงานของการฝึกงานส่งซึ่งจะถูกนำมาประเมินเพื่อใช้ในการให้คะแนนในปีแรกด้วย

Academic Program: Semester 3

หลักสูตรการศึกษา: ภาคเรียนที่ 3

การจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

วิชานี้จะแนะนำนักเรียนถึงหัวใจของการจัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มจากมุมมองด้านการเงิน, องค์กรและการดำเนินงาน ความรู้และทักษะที่ได้เรียนรู้จากมุมมองที่กว้างของการดำเนินงานด้านอาหารและเครื่องดื่มจะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการที่จะแสดงความสามารถในการทำงานในองค์กรด้านการโรงแรมในระดับนานาชาติ

นักเรียนจะสามารถเข้าใจและสนทนาในด้านเหล่านี้ เช่น ด้านการพัฒนาแผนงานสำหรับเตรียมงานในปีต่อไป แต่ละหน้างานจะต้องมีการทำงานที่สัมพันธ์กับผู้จัดการแผนกอื่นๆ นักเรียนจะต้องนำเสนองานแบบวาจา(แบบทำงานเป็นกลุ่ม) ในด้านการร่างนโยบายการทำงานของด้านอาหารและเครื่องดื่มที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดด้านสุขอนามัยเป็นหลัก การจัดทำรายละเอียดในด้านมารยาทในการทำงาน, เตรียมแผนงานสำหรับหัวหน้าระดับรองลงมาและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม; รวบรวมการเปรียบเทียบและการแข่งขันด้านราคาในธุรกิจด้านโรงแรม; พัฒนาแผนการตลาดของด้านอาหารและเครื่องดื่ม; สร้างนโยบายการตั้งราคาของทุกแผนก; สร้างและคิดต้นทุนที่เป็นไปได้ของด้านอาหารและเครื่องดื่ม; จัดเตรียมไวน์, รายการเหล้าและการนับสินค้าคงคลัง; สรุปรายการอาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด; จัดทำงบประมาณการทำกำไรสำหรับปีปัจจุบันและปีถัดไป; จัดทำและทบทวนวางแผนงานโฆษณาของร้านอาหาร; วางแผนการจัดงานเฉลิมฉลอง; จัดระบบการจัดงานเลี้ยง; จัดนโยบายสำหรับโรงอาหารของพนักงาน; ประเมินผลการทำงานประจำวัน

การจัดการงานอีเว๊นท์

วิชานี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักเรียนเพื่อที่จะจัดการด้านการจัดงานเลี้ยงและสามารถดำเนินขั้นตอนในการแจกจ่ายงานในการจัดอีเวนท์ให้แก่แผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ วิชานี้จะกล่าวถึงหัวข้อหลักๆในการจัดงานอีเว๊นท์ทั้งในด้านปฎิบัติและทฤษฎี และรวมถึงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานอีเว๊นท์ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นงานในแบบไหนก็ตาม ด้วยทักษะและความเข้าใจที่นักเรียนได้เรียนรู้เหล่านี้จะก่อให้เกิดความมั่นใจในการผลิตงานอีเว๊นท์ที่ดีออกมา

เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจ,นำมาใช้, จำแนกได้ถึงเรื่อง: องค์กรของการจัดการแผนกจัดเลี้ยง; การจัดงานอีเว๊นท์; การเช่าห้องพัก; การนำเสนอเมนูอาหารสำหรับงานเลี้ยง; สิ่งที่มีผลกระทบกับการตัดสินใจของงานเลี้ยงและงานประชุม; การจดบันทึกงานอีเว๊นท์และงานเลี้ยง; การแจกบัตรเชิญงานเลี้ยง; การทำสัญญาและข้อตกลงของงานอีเว๊นท์; การควบคุมดูแลงานอีเว๊นท์และการชำระเงิน

การขายและการตลาดของงานอีเว๊นท์

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจและอธิบายได้ถึงเรื่อง: หน้าที่ของการขายและการตลาดในการช่วยเหลือในการจัดงานเลี้ยงด้านอาหารและเครื่องดื่ม; กิจกรรมการขายระหว่างด้านอาหารและเครื่องและด้านพัฒนาค้นคว้า; การแบ่งสรรงบประมาณกลุ่มระหว่างด้านห้องพักและด้านอาหารและเครื่องดื่ม; อุปกรณ์ในการขายงานจัดเลี้ยงสำหรับพนักงานขาย; แบบฟอร์มการจองงานจากพนักงานขาย; นโยบายการให้ส่วนลดสำหรับพนักงานขาย; การจัดเก็บเอกสารด้านการติดต่องานจัดเลี้ยงของแผนกการขาย

การควบคุมดูแลด้านการโรงแรม

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนรู้ถึงหน้าที่และขั้นตอนซึ่งมุ่งเน้นที่การควบคุมดูแลพนักงานในระดับล่างหรือพนักงานที่เราได้รับการดูแลโดยตรงผู้ซึ่งมีระดับสายงานที่ต่ำกว่าระดับผู้ควบคุม ผู้ควบคุมนั้นจะต้องเข้าใจและสามารถใช้พื้นฐานหลักของการจัดการในโดยมีขั้นตอนที่จำเป็นในรูปแบบเดิมในการจัดการกับงานได้ทุกรูปแบบ แม้กระทั่งในกรณีที่มีเป้าหมายและสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมดูแล การใช้ทักษะด้านเทคนิคเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่จะนำพาและก่อให้เกิดรูปแบบขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานพร้อมกับการใช้ทัศนคติที่ถูกที่ควร เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใจและอธิบายได้ถึงเรื่อง: การควบคุมดูแลและขั้นตอนการควบคุมดูแล; ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล; ทักษะการสื่อสาร; การควบคุมดูแลด้านการผลิต; การควบคุมต้นทุนแรงงาน; การประเมินผลการทำงาน; การปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่; การฝึกอบรม; การสร้างทีมงานและแรงขับดันในการทำงาน; การแก้ไขปัญหาระหว่างบุคคล; การจัดการด้านเวลาและการเปลี่ยนแปลง; การควบคุมดูแลด้านงานพัฒนาบุคคล

การจัดการด้านแผนกห้องพัก (ระดับที่1)

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนรู้ถึงความรู้หลักๆในด้านการทำงานของงานบริการแผนกห้องพักส่วนหน้าและแผนกแม่บ้าน ซึ่งรวมไปถึงทักษะการทำงานและควบคุมดูแลที่ฝึกกันในโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติ

การจัดการและการทำงานแผนกบริการห้องพักส่วนหน้า

ด้านแผนกห้องพักนั้น นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจถึง:

 • การให้บริการด้านห้องพัก: หน้าที่และความรับผิดชอบ;
 • การต้อนรับ: หน้าที่และความรับผิดชอบ;
 • กฎหมายและข้อกำหนดทางกฎหมาย: ด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแขก

ด้านการบริหารของงานบริการส่วนหน้านั้น นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและอธิบายได้ถึง:

 • การตกแต่งภายในและการออกแบบสถานที่: การใช้งานและหน้าที่;
 • ผลกระทบที่สามารถมองเห็นได้ของงานบริการส่วนหน้า;
 • การวางแผนและจัดการ: ด้านธุรกิจ/งานวางแผนของแผนก;
 • การจัดการระบบสถานที่ (PMS)

ด้านห้องพักที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานด้านบริการนั้นนักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและอธิบายถึง:

 • การตลาด, ลูกค้า, คุณภาพ, ทรัพยากรบุคคล, การเงิน

ด้านการใช้เทคนิคในการจัดการด้านบริการห้องพักส่วนหน้านั้น นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและอธิบายถึง:

 • การตอบรับโทรศัพท์; การจองห้องพัก; ชนิดของห้องพัก; ราคาห้องพัก; ส่วนการตลาด; การจัดการผลผลิต; การคาดคะเน; การจัดงบประมาณ; การเก็บสถิติ; การตรวจสอบและปิดรอบบัญชีประจำวัน

การปฏิบัติการและการจัดการแผนกแม่บ้าน

เพื่อที่นักเรียนจะสามารถอธิบายได้อย่างถ่องแท้และนำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: แผนกแม่บ้านและแผนกย่อยๆ; ชนิดห้องพัก; เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้; งานผ้าและข้อกำหนดต่างๆ; ของใช้สำหรับห้องแขก; โครงสร้างของแผนก; หน้าที่และความรับผิดชอบ; ความสัมพันธ์ระหว่างแผนก; ขั้นตอนการทำงานแบบมาตรฐาน; การซักผ้า; งานในห้องผ้า; การทำความสะอาดและให้บริการด้านห้องพักแขก; การทำเทิร์นดาวน์; การใช้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ; ด้านความสะอาดและปลอดภัย; เช่น การต้องสื่อสารกับแขกและจริยธรรมในการทำงาน; การรับมือเรื่องความต้องการพิเศษของแขก; การรับมือเรื่องเหตุการณ์ฉุกเฉิน; ด้านกฎหมาย

การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (ระดับที่ 1)

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนรู้ถึงกฎและระเบียบวินัยของการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โปรแกรมจะครอบคลุมทฤษฎีที่จะอธิบายเรื่องของนโยบายที่ได้กล่าวไว้ในคู่มือการดำเนินงานของโรงแรมและรีสอร์ทระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีตั้งแต่การจัดการเรื่องโครงสร้างของแผนกทรัพยากรบุคคลไปจนถึงการจัดการในการดำเนินงานด้านหน้าที่ทั้งหมดของแผนกทรัพยากรบุคคล

วิชานี้จะครอบคลุมในเรื่องของ ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการจัดการด้านบุคคล; โครงสร้างลักษณะนิสัย; โครงสร้างของงานทรัพยากรบุคคบด้านการโรงแรม; ขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล; การฝึกอบรมและพัฒนาด้านงานบุคคล; การให้รางวัลและค่าตอบแทน; ความท้าทายของสภาวะแวดล้อมและผลกระทบต่อบุคคล; ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ; พนักงานและสิ่งแวดล้อม; หน้าที่ของพนักงานในการสร้างธุรกิจการโรงแรมที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม; การฝึกพนักงานที่ดีที่สุดใของแผนกทรัพยากรบุคคลในรูปแบบที่รักษาสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านการขายและการตลาด (ระดับที่ 1)

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนรู้ถึงแนวคิดและขั้นตอนในการจัดการของการทำงานด้านการขายและการตลาด ซึ่งจะเน้นไปในการดูลักษณะของการตลาด, ข้อมูลลูกค้า, การผสมผสาน, สัดส่วนของตลาดและกลยุทธที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการสำหรับการขายเพื่อที่จะทำให้สมกับความคาดหวังและความต้องการของลูกค้า

การขาย

นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายและนำมาใช้ได้ถึงเรื่อง: แผนกการขาย; โครงสร้างของการขาย; ความสัมพันธ์ระหว่างแผนก; การรับสมัครพนักงานใหม่; การพัฒนา, แรงจูงใจในการทำงาน, การเก็บเกี่ยวพรสวรรค์ในการขาย; อุปกรณ์ช่วยในการขาย; การวางแผนกลยุทธการขาย; การคาดเดา; กลุ่มลูกค้าและข้อมูลที่เป็นไปได้ในการขาย; ขั้นตอนการขาย; ราคาและส่วนลด; เทคนิคการขาย; การสื่อสาร; การให้รางวัล; การประเมินผลงาน

การตลาด

นักเรียนจะต้องสามารถเข้าใจและอธิบาย/นำมาใช้ได้ถึงเรื่อง:แผนกการตลาด; โครงสร้างของการตลาด; ขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานของการขายทั่วไป, การโฆษณา, การข่าว, การประชาสัมพันธ์; การวางแผนงานการตลาด; การประมาณการ; กลุ่มลูกค้า; การจัดตำแหน่งของสินค้า; การแบ่งแยกวางแผนเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน; วงจรอายุสินค้า; การตัดสินใจด้านราคา; ช่องทางการกระจายสินค้า; การใช้พ่อค้าคนกลาง; การวางแผนการใช้การตลาดแบบขายตรง

การบัญชีโรงแรมและร้านอาหาร

ปัจจุบันนี้ การทำงานด้านบัญชีในสายงานโรงแรมและร้านอาหารนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะเฉพาะด้าน และต้องมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจหลักกับงานบัญชี วิชานี้เป็นรูปแบบที่ปรับปรุงมาโดยจะให้ความรู้แก่นักเรียนใน 4 บทเรียนใหม่เพื่อที่นักเรียนจะได้รับความรู้ที่สดใหม่ในหัวข้อด้านบัญชีเพื่อการค้า, การประมาณการและจัดงบประมาณ, ผลกระทบของหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ Sarbanes-Oxley Act ทางด้านการรายงานด้านการเงิน, และการจัดระบบอินเทอร์เนทเพื่อที่จะทำให้การทำงานของธุรกิจง่ายขึ้น บทเรียนใหม่อื่นๆที่จะนำมาสอนนักเรียนด้วยจะรวมไปถึงการศึกษางบการเงินจริงของบริษัท 6 แห่งที่เป็นที่รู้จักอย่างดีในด้านการโรงแรม, การทำกรณีศึกษาของธุรกิจใหม่, และการใช้ทรัพยากรอินเทอร์เนทในการเรียนรู้เพื่ออนาคต

การบริหารด้านบัญชี

วิชานี้จะสอนนักเรียนในด้านของการจัดการด้านการบัญชี และจะเน้นไปในแง่มุมของการบัญชี, การเงินและหลักเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องกับเจ้าของธุรกิจ, ผู้ดำเนินธุรกิจและผู้จัดการด้านการโรงแรม วิชานี้จะมุ่งความสนใจไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านรายจ่ายเพื่อที่จะให้ตรงตามเป้าหมายของกำไรสุทธิในการดำเนินงานในราคาขายที่ไม่สูงไปเกินที่แขกรับได้

นักเรียนจะต้องสามารถอธิบายโดยใช้เหตุผลทางขั้นตอนด้านบัญชีเพื่อก่อให้เกิดกำไรสุทธิที่ดี และจะต้องคุ้นเคยกับการทำงานของบัญชีและการเงินที่เกี่ยวเนื่องกันกับหัวข้อของโปรแกรมคือ การจัดการด้านบัญชีเบื้องต้น; ความหมายของรายจ่ายที่คุมได้และต้นทุนอาชีพ; การใช้แบบฟอร์มและสร้างรูปแบบในระบบการทำงานบัญชี; การวิเคราะห์รายจ่ายที่คุมได้; งบกำไรขาดทุน; งบดุล; งบการเงิน; การจัดการด้านอัตราส่วน; การวิเคราะห์ต้นทุน, ปริมาณ, กำไร; วิธีการประมาณการ; การจัดงบประมาณของการทำงาน; การจัดการด้านเงินสด; การใช้อินเทอร์เนท; งบประมาณต้นทุนและบัญชีเช่า

การช่างในโรงแรม: การดูแลรักษาและการจัดการด้านพลังงาน

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมอันหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสายงานของหัวหน้าช่าง, ส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่สำหรับแขกและประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมทั้งการใช้งานที่ยาวนานของเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ และการประหยัดพลังงานและขั้นตอนในการสร้างการทำงานที่รักษาสิ่งแวดล้อม

นักเรียนจะต้องสามารถรับรู้และอธิบายได้ถึงเรื่อง: แผนกช่าง; โครงสร้างของแผนก; หน้าที่และความรับผิดชอบ; เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องมีการดูแลที่สม่ำเสมอ; พื้นฐานข้อกำหนดของเครื่องมือเครื่องใช้และ เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้; ขั้นตอนการบำรุงรักษา; การจัดการด้านการใช้อุปกรณ์; การประหยัดพลังงาน; ข้อกำหนดกฎหมาย

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นในการทำงานด้านโรงแรมและการมีปฏิสัมพันธ์กับแขก

นักเรียนจะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวงกว้างและศึกษาครอบคลุมด้านการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับใช้งานได้มากที่สุดในด้านการดำเนินงานด้านการโรงแรม; นักเรียนจะได้รับการพัฒนาด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษโดยการอ่าน, ฟัง, บทสนทนา, และการเขียน; นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอใน 4 ทักษะหลักๆ นี้และจะต้องผ่านการทดสอบ IELTS ที่นักเรียนจะต้องทำให้ได้ที่ระดับ 6

ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจโรงแรม 2

วิชานี้จะสอนให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเยอรมันแบบพื้นฐานได้ในระดับปานกลางเพื่อที่จะช่วยในด้านการฝึกงานของนักเรียนในแวดล้อมที่ใช้ภาษาเยอรมันในการสื่อสารกัน

นักเรียนจะต้องเรียนรู้ภาษาเยอรมันให้ได้ในระดับ 2 หรือเทียบเท่าของ IELTS ในด้านทักษะการฟังนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจ, จดจำและสามารถใช้รูปประโยคการสนทนาซ้ำๆได้; ในด้านทักษะการอ่านนักเรียนจะต้องทำความเข้าใจและจดจำรูปแบบการเขียนง่ายๆได้และสามารถเขียนประโยคง่ายๆได้

หลักสูตรการศึกษา: ภาคเรียนที่ 4 (การฝึกงาน 3-5 เดือน)

ระหว่างการฝึกงานครั้งที่ 2 นั้น นักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่าจะฝึ่กงานซ้ำในแผนกอาหารและเครื่องดื่มหรือในแผนกบริการห้องพักส่วนหน้า นักเรียนปีหนึ่งจะต้องทำรายงานการฝึกงานส่งเพื่อสำหรับเป็นคะแนนรวมในชั้นปีที่ 2

ประกาศนียบัตรและอนุปริญญาที่ SHML

เมื่อจบการศึกษาภาคเรียนที่ 1 และเสร็จสิ้นการฝึกงานครั้งแรก นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาดังนี้:

 • ประกาศนียบัตรจาก SHML ด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม/อาหารและเครื่องดื่มและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 และเสร็จสิ้นการฝึกงานครั้งที่ 2 นักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาดังนี้:

 • ประกาศนียบัตรจาก SHML ด้านการจัดการธุรกิจโรงแรม/อาหารและเครื่องดื่มและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน และ
 • อนุปริญญาด้านธุรกิจโรงแรม

หลักสูตรการศึกษา

SHML มี 4 หลักสูตรอนุปริญญาตรีเฉพาะแบบและหลักสูตรปริญญาตรีภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถเลือกลงเรียนได้. อ่านต่อ

แนวคิดของ SHML

ที่ SHML เราเชื่อว่าความสำเร็จของนักเรียนนั้นเกิดจากการดูแล, ให้คำแนะนำและการพัฒนานักเรียนให้ภาคภูมิใจ.อ่านต่อ